Faktura elektroniczna (e-faktura) – najważniejsze zalety

Wystawianie faktur to codzienność przedsiębiorców. Jeszcze nie tak dawno faktury wystawiano jedynie w formie papierowej, co niewątpliwie było dość kłopotliwe. Od dłuższego czasu na znaczeniu zyskują faktury elektroniczne, których wystawianie już wkrótce stanie się obowiązkowe. Czym faktura elektroniczna różni się od klasycznej faktury? Co przemawia na korzyść e-faktur?

Czym jest faktura elektroniczna?


Jeszcze do niedawna faktury wystawiano tylko w formie papierowej. Dynamiczny rozwój technologii mocno zmienił ten stan rzeczy i istotnie ułatwił całą procedurę fakturowania. Możliwość wystawienia faktury w formie elektronicznej jest wygodnym rozwiązaniem, które doceni każda firma współpracująca z dużą liczbą kontrahentów i każdego miesiąca wystawiająca sporą liczbę faktur.

Gdzie szukać definicji faktury elektronicznej? Źródłem najbardziej wiarygodnych informacji na ten temat jest ustawa o podatku VAT, która wprost definiuje, czym są faktura oraz faktura elektroniczna. I tak przez fakturę rozumieć należy „dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”. Przez fakturę elektroniczną rozumie się z kolei „fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”.

Fakturą elektroniczną jest tym samym dokument księgowy wystawiony w formie elektronicznej, który zawiera wszystkie wymagane przez ustawę elementy składowe faktury. Zgodnie z treścią art. 106e są to m.in.:

 • data wystawienia,

 • kolejny numer dokumentu, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a,

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową netto,

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,

 • wartość sprzedaży netto,

 • stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych,

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

GettyImages-1059104500.jpg


Od kiedy faktury elektroniczne będą obowiązkowe?


Na dziś wystawianie faktur w formie elektronicznej jest całkowicie dobrowolne. Krajowy System e-Faktur działa wprawdzie od początku 2022 r., jednak ustawodawca nie zmusza na ten moment przedsiębiorców do wystawiania faktur elektronicznych. Zmianę tego stanu rzeczy początkowo zaplanowano na 1 stycznia 2024 roku, jednak ostatnio przesunięto na 1 lipca 2024 roku. To właśnie za pośrednictwem Krajowego Systemu przedsiębiorcy będą wystawiali faktury VAT, które następnie w czasie rzeczywistym zostaną udostępnione kontrahentom.


Elektroniczne faktury – najważniejsze zalety


Niewątpliwie największą zaletą faktury elektronicznej jest wygoda związana z jej wystawieniem. Większość firm korzysta dziś z profesjonalnego oprogramowania, które istotnie przyspiesza proces fakturowania. Systemy takie pamiętają kontrahentów, z którymi firma w współpracowała w przeszłości, i automatycznie podstawiają ich dane, co pozwala oszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych błędów. Zaletą faktur elektronicznych jest również to, że zgodnie z treścią ustawy o podatku VAT nie wymagają one podpisu żadnej ze stron.


Faktura zakupu na raty


Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na  kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!
Wypróbuj Fakturatkę

Powrót do listy