Rodzaje faktur, które znać powinien każdy przedsiębiorca

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że prócz klasycznej faktury sprzedażowej, która jest prawdopodobnie najczęściej stosowanym dokumentem księgowym, istnieje wiele innych rodzajów faktur. Część z nich jest zarezerwowana dla wybranych podmiotów, jednak większość dostępna jest dla każdego przedsiębiorcy. Jakie rodzaje faktur występują w obrocie gospodarczym?

Jakie elementy powinny znaleźć się na fakturze?

Wystawienie faktury jest pozornie prostym zadaniem. Wielu przedsiębiorców dokonuje tego każdego dnia i nie zastanawia się, które elementy faktury są obowiązkowe, a które można pominąć. By odpowiedzieć na to pytanie, należy zajrzeć do ustawy o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 ustawodawca wprost wskazuje minimum informacji, jakie powinny znaleźć się na fakturze. Są to:

● data wystawienia dokumentu,

● kolejny numer jednoznacznie identyfikujący fakturę,

● imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy, a także ich adresy,

● numer, za pomocą którego obie strony są identyfikowane na potrzeby podatku,

● data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo data otrzymania zapłaty, o ile różni się od daty wystawienia faktury,

● nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

● miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

● cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),

● kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,

● wartość transakcji bez kwoty podatku (wartość netto),

● stawka podatku,

● suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i tę zwolnioną z podatku,

● kwota podatku od wartości netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

● kwota należności,

● stosowne oznaczenie zgodne z rodzajem wystawionej faktury – np. „faktura korygująca”, „samofakturowanie”, „odwrotne obciążenie” itd.

rodzaje-faktur-(1).jpg

Typy i rodzaje faktur w obrocie gospodarczym

W obrocie gospodarczym stosuje się wiele różnych faktur. Najpowszechniejszym rodzajem faktury jest faktura podstawowa, którą wystawia się kontrahentowi w momencie dokonywania sprzedaży. Warto jednak mieć świadomość, że stosować można również inne rodzaje faktur. Są to m.in.:

faktura zaliczkowa – to faktura, którą wystawia się kontrahentowi w sytuacji otrzymania częściowej zapłaty jeszcze przed dokonaniem sprzedaży, wykonaniem usługi czy dostawą towarów. Faktur zaliczkowych można wystawić kilka, jeśli otrzymano kilka części finalnej zapłaty;

faktura końcowa – sprzedaż udokumentowaną fakturą lub fakturami zaliczkowymi „domyka” się fakturą końcową. Wystawia się ją po zakończeniu transakcji;

faktura uproszczona – jest to faktura, która zawiera znacznie mniej informacji aniżeli faktura podstawowa. To nic innego jak paragon fiskalny z NIP-em nabywcy do kwoty 450 złotych brutto (100 euro);

faktura korygująca – faktura, która, jak sama nazwa wskazuje, pełni funkcję korygującą. Wystawia się ją, by wyeliminować zaobserwowany błąd na fakturze oryginalnej;

faktura pro forma – choć określa się ją mianem faktury, tak naprawdę fakturą nie jest. Z rachunkowego punktu widzenia nie uznaje się jej za dokument księgowy. Służy jedynie przedstawieniu szczegółów transakcji;

faktura VAT marża – szczególny rodzaj faktury, zarezerwowany dla podmiotów świadczących usługi turystyczne, handlujących dziełami sztuki, antykami i przedmiotami używanymi. W jej przypadku podatek nalicza się nie od wartości sprzedaży, ale od marży;

faktura VAT małego podatnika – faktura stosowana przez małego podatnika, która zakłada możliwość rozliczenia dopiero po uzyskaniu zapłaty;

faktura VAT RR – faktura, znajdująca zastosowanie w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi.

Powrót do listy
Zobacz też