Cena jednostkowa netto na fakturze

Faktura to jeden z najczęściej stosowanych dokumentów księgowych w obrocie gospodarczym. Faktury za swoje usługi czy produkty wystawia niemal każdy przedsiębiorca. By jednak robić to prawidłowo, konieczne jest stosowanie się do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazuje ona między innymi, że na każdej fakturze pojawić powinna się cena jednostkowa netto. Jak ustala się cenę jednostkową netto?

Jakie informacje powinny się znaleźć na prawidłowo wystawionej fakturze?


Wystawianie faktur wydaje się prostą czynnością. Niemal każdy przedsiębiorca wystawia faktury, a wielu z nich robi to wręcz hurtowo. Co więcej, bardzo często korzystają oni ze specjalnych programów księgowych, które pozwalają cały proces uprościć i w dużej mierze zautomatyzować. Jest to z jednej strony wygodne, a z drugiej pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych błędów – m.in. literówek lub błędów w obliczeniach, które są stosunkowo częste.

Zautomatyzowane czy też mechaniczne podejście do procesu wystawiania faktur sprawia, że mało kto zastanawia się, jakie elementy na fakturze pojawić się muszą, a które są dobrowolne. Myli się jednak ten, kto uważa, że ustawodawca pozostawia w tej kwestii dowolność. Faktura jest najpopularniejszym dowodem księgowym i jak inne dokumenty księgowe musi spełniać określone kryteria. Traktuje na ten temat art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, w którym ustawodawca zawarł wszystkie obowiązkowe elementy składowe faktury.

Lista obowiązkowych elementów jest bardzo długa. Zapomnieć nie można m. n. o numerze identyfikacyjnym faktury, dacie jej wystawienia, a także dokładnym oznaczeniu stron kontraktu – numerach NIP, nazwach czy nazwiskach stron. Ustawa wskazuje, że dokładnie opisać należy również towary lub usługi – tj. podać ich nazwy i jednostki miary. Bardzo istotną częścią faktury są również elementy, które bezpośrednio wpływają na finalną kwotę faktury, a co za tym idzie wysokość podatku.

GettyImages-944137576-(1).jpg

Czym jest cena jednostkowa netto?


Jednym z obowiązkowych elementów faktury, o którym wspomina ustawa o podatku od towarów i usług, jest cena jednostkowa netto, czyli innymi słowy cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku. To właśnie ona po przemnożeniu przez jednostkę miary (np. sztuki lub kilogramy) pozwala ustalić wartość netto, a po uwzględnieniu właściwej stawki VAT również wartości brutto.

O ile faktura zawiera tylko jedną pozycję, ustalona w ten sposób wartość brutto będzie wartością, jaką kontrahent zobowiązany będzie przekazać wystawcy faktury. Jeśli na fakturze znajduje się kilka różnych pozycji, tj. kilka różnych towarów czy usług, każda powinna być rozpisana w analogiczny sposób – począwszy od ceny jednostkowej netto przez jednostkę miary, wartość netto, kwotę podatku, na wartości brutto skończywszy. Po zsumowaniu wartości brutto wszystkich pozycji na fakturze uzyskamy wartość faktury brutto – tj. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, która powinna zostać przekazana w wyznaczonym terminie sprzedawcy.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca stosuje upusty? Zgodnie z treścią ustawy one również powinny zostać uwzględnione na fakturze i odpowiednio uwzględnione w kalkulacjach. Ustawodawca wprost wskazuje „kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto” jako obowiązkowy element faktury.


Czy cena jednostkowa netto musi obowiązkowo znaleźć się na fakturze? Co do zasady tak, jednak i od tej reguły istnieją pewne odstępstwa. Może się zdarzyć, że cena jednostkowa netto zastąpiona zostanie ceną sprzedaży netto w dokładnie tej samej wartości. Decydując się na jakiekolwiek odstępstwa i mając jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości wystawianych faktur, warto każdorazowo skonsultować swoje wątpliwości z właściwymi organami. Indywidualna interpretacja nie tylko odpowie nam na nurtujące nas pytania, ale również będzie stanowiła dowód przy ewentualnej kontroli.

Powrót do listy