Faktura sprzedaży a faktura zakupu – podstawowe różnice

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorcy zobowiązani są do skrupulatnego dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych. Jednym z podstawowych dokumentów księgowych jest faktura. Istnieje wiele różnych klasyfikacji, a jedna z najbardziej podstawowych wyróżnia faktury sprzedażowe i zakupowe. Jakie występują między nimi różnice?

Czym jest faktura?


Faktura to dokument handlowy, który potwierdza fakt sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Stanowi podstawę do rozliczeń finansowych i księgowych. Faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami musi spełniać wiele wymagań. Dotyczą one przede wszystkim elementów, które muszą się znaleźć na fakturze. To m.in. informacje takie jak nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, kolejny numer faktury, data wystawienia, opis sprzedanych towarów lub usług, kwota netto, stawka podatku VAT, kwota brutto, a także termin płatności. Większą swobodę ustawodawca dopuszcza w kontekście formy – faktury mogą być wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.


Podstawowe rodzaje fakturFaktury mogą być klasyfikowane na wiele różnych sposobów – wszystko zależy od stosowanych kryteriów podziału. Do podstawowych klasyfikacji faktur zalicza się:

1. Klasyfikacja według formy faktury:

● faktura papierowa – faktura w tradycyjnej formie, wydrukowana na papierze;

● faktura elektroniczna – faktura w formie elektronicznej, przesyłana drogą elektroniczną.

2. Klasyfikacja według celu faktury:

● faktura proforma – faktura wstępna wystawiana przed dokonaniem transakcji, służy do poinformowania klienta o ofercie i kwocie do zapłaty;

● faktura końcowa – finalna faktura wystawiana po dokonaniu transakcji, zawierająca ostateczne informacje dotyczące sprzedaży lub zakupu.

3. Klasyfikacja według rodzaju transakcji:

● faktura VAT – faktura uwzględniająca podatek VAT (wartość dodaną), który musi zostać rozliczony przez nabywcę;

● faktura bez VAT – faktura, która nie uwzględnia podatku, np. w przypadku transakcji między przedsiębiorcami, dla których nie jest stosowany VAT (zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe).

4. Klasyfikacja według terminu płatności:

● faktura natychmiastowa – faktura wymagająca natychmiastowej płatności;

● faktura terminowa – faktura z odroczonym terminem płatności, np. 30 dni od daty wystawienia faktury.

Większość faktur wystawianych przez przedsiębiorców to terminowe faktury VAT. W wielu branżach stosowanie odroczonych terminów płatności (tzw. kredyt kupiecki) jest wręcz standardem i warunkiem rozpoczęcia współpracy biznesowej. Co to oznacza w praktyce? Kredytowanie sprzedaży przez okres od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. By zachować płynność finansową i móc kontynuować działalność, wielu przedsiębiorców sięga po usługi faktoringowe, które pozwalają szybko odzyskać pieniądze zamrożone na fakturach z odroczonym terminem płatności. W rezultacie przedsiębiorca odzyskuje od ręki należność od kontrahenta i nie musi się martwić, jak sfinansuje zakup materiałów czy wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

GettyImages-823631750-(1).jpg


Faktura sprzedażowa a zakupowaJedna z podstawowych klasyfikacji faktur dzieli je według rodzaju i wyróżnia:

● faktury sprzedażowe – potwierdzają sprzedaż towarów lub usług;

faktury zakupowe – potwierdzają zakup towarów lub usług.

Jak sama nazwa wskazuje, faktura sprzedażowa jest wystawiana przez sprzedawcę i potwierdza fakt sprzedaży towarów lub świadczenia konkretnych usług. Faktura zakupowa jest z kolei wystawiana przez dostawcę lub sprzedawcę i potwierdza zakup towarów bądź usług. Zawiera podobne informacje jak faktura sprzedażowa, ale w odwrotnej relacji – sprzedawca staje się nabywcą, a nabywca sprzedawcą. Faktura zakupowa jest równie ważnym dokumentem dla przedsiębiorcy jak faktura sprzedażowa, ponieważ pozwala na odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów lub usług.

Jak rozłożyć fakturę zakupu na raty lub zamienić faktury sprzedaży  na gotówkę?


To bardzo proste i trwa kilka minut. Wystarczy założyć konto w Systemie Obsługi Finansowania – założenie konta jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Jeśli chcesz rozłożyć na raty płatności za faktury to na kalkulatorze wskazujesz liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej jaką musisz uiścić ze swoich środków (od 1 do 30% wartości zakupu). Podajesz dane swojej firmy, dane płatności z faktury oraz dane sprzedającego.  Warunki umowy i wysokość raty akceptujesz kodem SMS.


Następnie dokonujesz opłaty wstępnej na wskazane przez nas konto. My w dniu zapadalności faktury przelewamy pieniądze na konto wskazane na fakturze. Ty od razu zostajesz właścicielem zakupionego produktu czy usługi, a nam spłacasz należność w ratach.

W przypadku zamiany faktur na gotówkę - na początek przyznajemy Ci limit odnawialny - jeśli warunki Ci odpowiadają akceptujesz umowę kodem SMS. Potem już możesz korzystać z limitu i wypłacać gotówkę na firmowe wydatki lub zamieniać faktury na pieniądze.


Sprawdź Fakturatkę

Powrót do listy
Zobacz też